German

Our German language programme:

Course offerings

German A1 -- Beginner
 • Menschen A1/1 Kursbuch (ISBN 978-3193019011)
 • Menschen A1/1 Arbeitsbuch (ISBN 978-3193119018)
 • Menschen A1/2 Kursbuch (ISBN 978-3195019019)
 • Menschen A1/2 Arbeitsbuch (ISBN 978-3195119016)
 • Deutsche Grammatik einfach erklärt: Deutsch/Englisch A1-B1 (ISBN 978-1535595056)
 • First Reader: Erste englische Lesestücke (ISBN 978-3423092524)
 • Der Tote im Moor (ISBN 978-3817496952)
German A2 -- Elementary
 • Begegnungen A2 Kurs- und Arbeitsbuch (ISBN 978-3929526899)
 • A-Grammatik (ISBN 978-3941323094)
 • Kurzgeschichten - Deutsche Lektüre A2-B1 (ISBN 978-3126754415)
German B1 -- Intermediate
 • Sicher B1 Kursbuch (ISBN 978-3190012060)
 • Sicher B1 Arbeitsbuch (ISBN 978-3190112067)
 • B-Grammatik (ISBN 978-3941323100)
 • Das Wunschhaus und andere Geschichten (ISBN 978-3190016709)
German B2 -- Upper Intermediate
 • Aspekt neu B2 Kursbuch (ISBN 978-3126050319)
 • Aspekt neu B2 Arbeitsbuch (ISBN 978-3126050265)
 • B-Grammatik (ISBN 978-3941323100)
German C1/C2 -- Mastery
 • Mittelpunkt neu C1.1 Kurs- und Arbeitsbuch (ISBN 978-3126766647)
 • C-Grammatik (ISBN 978-3941323117)
German tutoring
By appointment only.

Contact details

Tyndale's English Centre GbR

Ploucquetstraße 17
89522 Heidenheim
Tel: +49 (0)7321 353 6003
WhatsApp
info@tyndale-english.de
www.tyndale-english.de

Office hours:
Mo.-Fr. 12:00 - 13:00
Class hours:
Mo.-Sa. 08:00 - 20:00
By appointment.